Šių metų vasario 19 d. prasidės bandomoji EPP eksploatacija...

Šių metų vasario 19 d. prasidės bandomoji EPP eksploatacija. Bandomoji eksploatacija vykdoma su tikslu ribotam skaičiui naudotojų pradėti naudotis ir bandyti EPP tokiomis sąlygomis, kurios antrame etape atitiks realias EPP eksploatavimo sąlygas.

Etapai:

  1. Pirminė bandomoji eksploatacija pasirinktus dokumentus teikiant per EPP ir popieriniu būdu (apie savaitę dvi laiko)
  2. Pirmajam bandomosios eksploatacijos etapui praėjus sklandžiai, bandomoji eksploatacija bus tęsiama pasirinktus dokumentus teikiant tik per EPP ir nedubliuojant šių dokumentų siuntimo įprastiniu būdu (išskyrus sistemos klaidų ir kitus nenumatytus atvejus)

Bandomosios eksploatacijos dalyvių skaičius bus palaipsniui didinamas, apie tai pateikiant reikiamą informaciją jos dalyviams.

Bandomosios eksploatacijos rizikos

Bandomosios eksploatacijos metu naudotojas, įvertindamas sistemos ergonomiškumą gali susidurti su tam tikru sistemos funkcionalumo žinių trūkumu.

Vykdant bandomąjį funkcionalumą galimi sistemos sutrikimai, kylantys dėl sistemos atnaujinimų arba aptiktų nesklandumų taisymo darbų.

Bandomosios eksploatacijos metu sistemoje dar neveiks integracija su Juridinių asmenų registru. Tai ribos dalį juridinių asmenų paskyrų administravimo veiksmų savitarnoje.

Bandomosios eksploatacijos dalyviai privalo įdėmiai tikrinti elektroniniais ryšiais perduodamos informacijos tikslumą bei korektiškumą bei apie atsiradusius klaidas nedelsiant informuoti sistemos diegėją. Prašome pastebėjus klaidas užfiksuoti klaidos vaizdą ar atitinkamo klaidos pranešimo kopiją naudojant Print Screen funkciją ir nedelsiant atsiųsti šį vaizdą elektroniniu paštu kartu su klaidos aprašymu sistemos diegėjui el. paštu.