Svarbi informacija

 • Šiuo metu portalo vartotojams nėra siunčiami informaciniai pranešimai trumpąja žinute (SMS)

  Informuojame, kad šiuo metu yra sutrikęs informacinių pranešimų siuntimas trumpąja žinute (SMS). Vartotojai, užsisakę informavimą šiuo būdu, pranešimų kol kas negaus. Pranešimų siuntimą trumpąja žinute atnaujinsime sekančią savaitę.

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Vartotojai gali susidurti su portalo veiklos sutrikimais

  Informuojame, kad artimiausiu metu naudojantis portalu e.teismas.lt vis dar gali pasitaikyti šio portalo veiklos sutrikimų.

  Sutrikimai kyla dėl vykdomų e.teismas.lt atnaujinimo darbų.

  Jei naudodamiesi e.teismas.lt sistema susiduriate su nesklandumais, rekomenduojame šią sistemą perkrauti ir atlikti veiksmus iš naujo. Jei perkrovus sistemą sutrikimai nedingsta ar kyla klausimų, prašome kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją el. p. [email protected].

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Š.m. rugsėjo 23 d. nuo 22.00 val. iki 23.00 val. portalas neveiks

  Informuojame, kad dėl Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt sutrikimų šalinimo darbų, šiandien, rugsėjo 23 d., nuo 22.00 val. iki 23.00 val. bus sustabdytas portalo veikimas.

  Portalo vartotojų prašome šiandien iki 22.00 val. išsaugoti, išsiųsti parengtus dokumentus ir pabaigti darbo sesijas Portale.

  Atsiprašome už nepatogumus.  

 • Vartotojai jau gali sklandžiai naudotis dauguma portalo e.teismas.lt funkcijų

  Informuojame, kad dauguma Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt veikimo spartos problemų, su kuriomis susidurdavo portalo vartotojai, yra pašalintos.

  Portalo vartotojai su sistemos spartos sutrikimais laikinai dar gali susidurti tik atlikdami kai kurias funkcijas. Tokiais atvejais rekomenduojame jas atlikti pakartotinai.

  Galimi sutrikimai: portalo vartotojai gali negauti pranešimų apie įvykius bylose, teismo pranešimų apie išsiųstus dokumentus, žyminio mokesčio apskaičiavimo ir atvaizdavimo portale bei elektroninio dokumento peržiūros klaidomis.

  Šiuos sutrikimus numatoma pašalinti šiandien iki 18 val.

  Atkreipiame dėmesį, kad su teismo siunčiamais dokumentais portalo vartotojai gali susipažinti atsivertę bylos kortelę paskyroje. Šiuo sutrikimų laikotarpiu periodiškai rekomenduojame tikrinti šią informaciją.

  Atsiprašome už laikinus naudojimosi portalu nepatogumus.

  Įvertindami portalo vartotojų atsiliepimus apie atnaujintą pranešimų rūšiavimą paskyrose, pažymime, kad, atsižvelgus į portalo vartotojų pageidavimus portalo paslaugų plėtrai, portale buvo įdiegti žymėjimai „perskaitytiems“ ir „neperskaitytiems“ pranešimams. Šiuo metu sistema automatiniu būdu informuoja apie paskyrose gautus pranešimus, su kuriais vartotojas nesusipažino, neatsižvelgiant į jų gavimo laiką, t. y. vartotojas kaip „neperskaitytus“ gali matyti ankstesnių laikotarpių pranešimus.

 • Iki rugsėjo 23 d. 15.00 val. vartotojai susidurs su portalo e.teismas.lt sutrikimais

  Informuojame, kad dėl teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt funkcionalumų atnaujinimo kilo portalo veikimo spartos ir funkcijų sutrikimų. Visi šie sutrikimai šalinami ir tinkamą portalo veikimą numatoma atkurti iki 2015 m. rugsėjo 23 d. 15.00 val.

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Portalo e.teismas.lt atnaujinimas atidėtas

  Informuojame, kad dėl technologinių trikdžių teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt atnaujinimai, kurie turėjo pradėti veikti 2015 m. rugsėjo 14 d., nebuvo įdiegti.

  Apie naują šių atnaujinimų diegimo datą informuosime artimiausiu metu.

  Atsiprašome už nepatogumus.

  Su planuojamais portalo e.teismas.lt atnaujinimais galite susipažinti čia.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38