Svarbi informacija

 • Š.m. rugsėjo 23 d. nuo 22.00 val. iki 23.00 val. portalas neveiks

  Informuojame, kad dėl Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt sutrikimų šalinimo darbų, šiandien, rugsėjo 23 d., nuo 22.00 val. iki 23.00 val. bus sustabdytas portalo veikimas.

  Portalo vartotojų prašome šiandien iki 22.00 val. išsaugoti, išsiųsti parengtus dokumentus ir pabaigti darbo sesijas Portale.

  Atsiprašome už nepatogumus.  

 • Vartotojai jau gali sklandžiai naudotis dauguma portalo e.teismas.lt funkcijų

  Informuojame, kad dauguma Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt veikimo spartos problemų, su kuriomis susidurdavo portalo vartotojai, yra pašalintos.

  Portalo vartotojai su sistemos spartos sutrikimais laikinai dar gali susidurti tik atlikdami kai kurias funkcijas. Tokiais atvejais rekomenduojame jas atlikti pakartotinai.

  Galimi sutrikimai: portalo vartotojai gali negauti pranešimų apie įvykius bylose, teismo pranešimų apie išsiųstus dokumentus, žyminio mokesčio apskaičiavimo ir atvaizdavimo portale bei elektroninio dokumento peržiūros klaidomis.

  Šiuos sutrikimus numatoma pašalinti šiandien iki 18 val.

  Atkreipiame dėmesį, kad su teismo siunčiamais dokumentais portalo vartotojai gali susipažinti atsivertę bylos kortelę paskyroje. Šiuo sutrikimų laikotarpiu periodiškai rekomenduojame tikrinti šią informaciją.

  Atsiprašome už laikinus naudojimosi portalu nepatogumus.

  Įvertindami portalo vartotojų atsiliepimus apie atnaujintą pranešimų rūšiavimą paskyrose, pažymime, kad, atsižvelgus į portalo vartotojų pageidavimus portalo paslaugų plėtrai, portale buvo įdiegti žymėjimai „perskaitytiems“ ir „neperskaitytiems“ pranešimams. Šiuo metu sistema automatiniu būdu informuoja apie paskyrose gautus pranešimus, su kuriais vartotojas nesusipažino, neatsižvelgiant į jų gavimo laiką, t. y. vartotojas kaip „neperskaitytus“ gali matyti ankstesnių laikotarpių pranešimus.

 • Iki rugsėjo 23 d. 15.00 val. vartotojai susidurs su portalo e.teismas.lt sutrikimais

  Informuojame, kad dėl teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt funkcionalumų atnaujinimo kilo portalo veikimo spartos ir funkcijų sutrikimų. Visi šie sutrikimai šalinami ir tinkamą portalo veikimą numatoma atkurti iki 2015 m. rugsėjo 23 d. 15.00 val.

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Portalo e.teismas.lt atnaujinimas atidėtas

  Informuojame, kad dėl technologinių trikdžių teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt atnaujinimai, kurie turėjo pradėti veikti 2015 m. rugsėjo 14 d., nebuvo įdiegti.

  Apie naują šių atnaujinimų diegimo datą informuosime artimiausiu metu.

  Atsiprašome už nepatogumus.

  Su planuojamais portalo e.teismas.lt atnaujinimais galite susipažinti čia.

 • Naujovės teismų elektroninių paslaugų vartotojams

  Portalo e.teismas.lt vartotojų laukia pokyčiai – rugsėjo mėn. įdiegus naujus funkcinius sprendimus, bus užtikrintas dar spartesnis ir paprastesnis naudojimasis sistema. Portalo e.teismas.lt vartotojai turės galimybę valdyti teisminės mediacijos procesus, patogiau tvarkyti savo paskyrose esančius duomenis, atsisakyti naudotis tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims sukurtomis paskyromis, deleguoti atstovauti kitam juridiniam asmeniui.

  Teisminės mediacijos procesai – elektroninėje erdvėje

  Siekiant gyventojus paskatinti ginčus spręsti taikiai, t.y. pasitelkiant teisminę mediaciją, portale bus sudaryta galimybė teisminės mediacijos procesus valdyti elektroninėje erdvėje. Portale e.teismas.lt bendrauti ir palaikyti ryšį galės visi proceso dalyviai – taikinamasis tarpininkas (toliau – mediatorius) ir bylos šalys. Teisėjas bylos šalims elektroniniu būdu galės pasiūlyti ir paskatinti ginčą spręsti taikiai, o joms sutikus, informuoti apie patį procesą: taikinamajam tarpininkavimui skiriamą laiką, paskirtą teismo taikinamąjį tarpininką, nurodyti jo kontaktinius duomenis. Mediatoriai elektroniniu būdu galės keistis informacija, dokumentais su proceso šalimis, informuoti teismą apie galutinį taikinamojo tarpininkavimo rezultatą. Portale e.teismas.lt bus rengiamos ir teismams teikiamos tvirtinti taikos sutartys.

  Galimybė deleguoti atstovavimą juridiniam asmeniui

  Papildžius juridinio asmens paskyros valdymo funkcionalumus, portale e.teismas.lt bus sudaryta galimybė atstovavimą deleguoti ne tik fiziniam, bet ir juridiniam asmeniui. Tokiu būdu juridinio asmens paskyros įgaliotas naudotojas galės atlikti pasirinktos bylos delegavimą kitai juridinio asmens paskyrai, patikrinti, ar ši paskyra yra aktyvi, nurodyti, ar galima pakartotinai deleguoti bylą kitiems asmenims, pateikti delegavimo priežastis, atšaukti bylos delegavimą. Visa su delegavimu susijusi informacija bus saugoma ir pateikiama bylos kortelėje, pranešimus apie delegavimo procesą gaus tiek delegavęs asmuo, tiek asmens, kuriam deleguota byla, paskyrų naudotojai.

  Aiškesnis ir efektyvesnis naudojimasis portalu

  Portalas e.teismas.lt tobulintas siekiant palengvinti naudojimąsi sistema. Tą užtikrins portalo vartotojams teikiama interaktyvi pagalba – priklausomai nuo atliekamų veiksmų konkrečiame portalo puslapyje vartotojui bus teikiama kontekstinė informacija. Tuo pačiu portalo vartotojai galės pateikti savo nuomonę apie interaktyvios pagalbos funkcionalumą bei pagalbos tekstus. Vartotojui bus suteikta galimybė pasirinkti, kaip konkrečioje byloje jis nori gauti procesinius dokumentus ir teismo pranešimus – elektronine ar popierine forma.

  Siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų informacijos tvarkymą, patobulintas vartotojų paskyrose esančių pranešimų administravimas, bus sudaryta galimybė:

  • teismas.lt vartotojui konkrečioje paskyroje esančių bylų sąraše pažymėti bylas, kurios sąraše bus atvaizduojamos skirtinga spalva. Taip pat bus įdiegta bylų rūšiavimo funkcija;
  • vykdyti į paskyrą gautų pranešimų filtravimą, kurių atvaizdavimas „Gautų dokumentų“ srityje taip pat bus praplėtas. Pasirinkti, kokiu būdu (el. paštu ar SMS), kokio tipo ir kas kiek laiko norima gauti pranešimus apie teismo proceso įvykius;
  • teismui keičiant informaciją, ji bus atnaujinama ir vartotojų gaunamuose pranešimuose. Siekiant portalo vartotojus informuoti apie atnaujintus pranešimus, jie bus rūšiuojami pagal atnaujinimo datą.

  Galimybė atsisakyti naudotis paslauga

  Esant poreikiui, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims bus sudaryta galimybė atsisakyti naudotis sukurtomis paskyromis, apie kurių deaktyvavimo procesą yra informuojami ir teismai.

  Atnaujintą portalo e.teismas.lt naudotojo vadovą rasite čia.

 • Kilus neaiškumų skaitykite DUK arba kreipkitės į portalo konsultantus

  Primename, jog kilus neaiškumų dėl naudojimosi portalu, susidūrus su sutrikimais ar kitais darbo nesklandumais, portalo vartotojai turėtų skaityti Dažniausiai užduodamų klausimų skiltį (D.U.K.) arba kreiptis į portalo konsultantus tel. (8 5)  251 4129 bei el. paštu: [email protected].

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39