Svarbi informacija

 • Informacija apie pasikeitimus portale

  Informuojame, kad nuo 2021 m. liepos mėn. 1 d. Administracija atnaujino Portalu teikiamų elektroninių dokumentų sudarymo sprendimą ir Portalo vartotojai  turi galimybę iš proceso dalyvių teismui teikiamo procesinio dokumento (dokumento ir jo priedų) sudaryti vieną elektroninio dokumento (adoc) failą.

  Kartu buvo atnaujintas ir galimų Portalu teismui teikti dokumentų formatų sąrašas.

  Galimi failų formatai:

  • Dokumentų formatai: docx, odt.
  • Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai: pdf, application/pdf.
  • Taškinės grafikos vaizdų formatai: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png.

   Kaip priedą prie teismui teikiamo dokumento galima pridėti šių formatų failus:

  • Dokumentų formatai: docx, odt, ADOC.
  • Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai: pdf, application/pdf.
  • Taškinės grafikos vaizdų formatai: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png.
  • Video formatai: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.
  • Audio formatai: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

   Daugiau informacijos rasite Portalo naudotojo vadove.

 • Kaip naudojantis Portalu pateikti teismui prašymą dėl teismo leidimo išdavimo

  Informuojame, kad asmenys, turintys nepilnamečių vaikų ir norintys parduoti ir (ar) įkeisti nekilnojamąjį turtą bankui ar kitai kredito įstaigai, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.85 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, privalo kreiptis į teismą su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo, tai gali padaryti ir naudodamiesi Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu e.teismas.lt.

  1 žingsnis. Sukurkite teismui skirto dokumento projektą (juodraštį). Projektą (juodraštį) Portale galite sukurti dviem būdais:

  1 būdas. Patekite į Portalo paskyros skiltį „Dokumentai“ -> „Šablonai“, kurioje rasite Portale esantį dokumentų šablonų sąrašą. Šiame sąraše pasirinkite dokumentą tipu „prašymas (supaprastintame procese)“, paspauskite mygtuką [Pildyti internetu] ir prašymą užpildykite Portale. Užpildykite būtinus duomenų laukus (jie yra pažymėti raudona žvaigždele), dokumento teksto lauke aprašykite aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas (faktinį bylos pagrindą), nurodykite faktus ar įrodymus, kuriais patvirtinsite prašyme išdėstytas aplinkybes, taip pat kitus, sprendžiant klausimą dėl leidimo išdavimo, Jūsų manymu, reikšmingus faktus. Kurdami dokumento juodraštį rasite ir specialiai priedams pridėti skirtą mygtuką [Pridėti priedą], kur galėsite prie surašyto prašymo pridėti teikiamus dokumentus (jų failus). Paspauskite mygtuką [Išsaugoti juodraštį].

  2 būdas. Patekite į Portalo paskyros skiltį „Dokumentai“ -> „Juodraščiai“, kurioje rasite mygtuką [Įkelti sukurtą dokumentą]. Paspaudus šį mygtuką įkelkite savo iš anksto sukurto prašymo dokumento failą, kuris buvo sukurtas ir išsaugotas Jūsų naudojamame įrenginyje. Užpildykite būtinus duomenų laukus (jie yra pažymėti raudona žvaigždele), taip pat rasite ir specialiai dokumento priedams pridėti skirtą mygtuką [Pridėti priedą], kurį paspaudus galėsite prie savo teikiamo prašymo pridėti papildomus dokumentus (jų failus). Paspauskite mygtuką [Išsaugoti juodraštį].

  2 žingsnis. Jūsų sukurto dokumento juodraštį teismui galėsite išsiųsti paspaudę mygtuką [Siųsti dokumentą]. Dokumentas teismui bus perduotas akimirksniu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruotas. Pateikto dokumento nagrinėjimo eigą galite sekti Portalo paskyroje, t. y. skiltyje „Bylos“ matysite ir galėsite sekti bylos nagrinėjimo procesą bei susipažinti (taip pat ir atsisiųsti) jo metu priimtus teismo dokumentus (taip pat ir teismo nutartį dėl teismo leidimo išdavimo).

  Prieš rengiant prašymą dėl teismo leidimo išdavimo

  Rekomenduojame susipažinti su bendro pobūdžio informacija apie šio tipo dokumento teikimą teismui bei prašymo pavyzdžiais, kuriuose nurodyti ir rekomenduojami su prašymu pateikti dokumentai. Šią informaciją galima rasti Lietuvos teismų internetinėje svetainėje www.teismai.lt, skiltyje „Visuomenei ir žiniasklaidai" -> „Teismo leidimai“ -> „Apie teismo leidimus“ arba paspaudus šią nuorodą - https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismo-leidimai/4907.

  Daugiau informacijos apie naudojimąsi Portalu

  Informuojame, jog daugiau metodinės medžiagos apie dokumento juodraščio Portalo paskyroje kūrimą ir dokumento pateikimą teismui galite rasti susipažinę su mokomąja vaizdine medžiaga, kuri pateikta Portalo skiltyje „Videopagalba", arba Portalo naudotojo vadovo 93 – 109 puslapiais (Portalo naudotojo vadovą rasite Portalo skiltyje „Paslaugos“).

 • Galimi sutrikimai naudojantis portalu

  Dėl interneto tinklo sutrikimo Portalas šiuo metu gali veikti lėčiau nei įprastai, taip pat gali neveikti funkcijos susijusios su dokumentų peržiūra bei siuntimu.

  Sutrikimą planuojame pašalinti iki 10:00 val.

  Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 • Galimi sutrikimai naudojantis portalu

  Informuojame, kad nuo rugsėjo 7 d. 13:00 val portalo naudotojai gali susidurti su sutrikimais peržiūrint dokumentų bei bylų informaciją, siunčiant dokumentus teismui. Apie sutrikimų pašalinimą informuosime atskiru pranešimu.

  Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 • Aktuali informacija

  Informuojame, kad 2020 m. balandžio mėn. 16 d. Portale buvo įdiegtas pataisymas, neleidžiantis įkelti ir teismui pateikti dokumentų bei jų priedų, kurie pavadinimuose turi neleistinų simbolių.

  Jeigu įkeliant dokumentą matote sisteminį pranešimą "Prisegamo failo vardas turi neleistinų simbolių.", pašalinkite pavadinimuose esančius simbolius ir pamėginkite įkelti dokumentus pakartotinai. Naudojant kai kurias interneto naršyklės (pvz. Safari), gali reikėti pašalinti ir lietuviškas raides.

 • Sutrikimai siunčiant dokumentus

  Informuojame, kad portalo naudotojams šiuo metu nepavyks pateikti naujų dokumentų. 

  Sutrikimą pašalinti planuojame iki 13:00 val.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38