Atstovų delegavimas byloje

Atstovų delegavimas byloje:

1. Pasirinkite meniu punktą „Bylos“;

2. Pasirinkite bylą, kuriai norite deleguoti atstovą ir atsidarykite jos kortelę paspaudžiant ant bylos Nr.;

Bylos Informacija Byla Skirtukas

Pav. 1 Bylos kortelės langas

3. Atsidarykite bylos kortelės skirtuką „Delegavimas“;

4. Tai padarius jums bus pateikiamas delegavimo medis;

Bylos Informacija Delegavimas Skirtukas

Pav. 2 Delegavimo medis bylos kortelėje

5. Paspauskite mygtuką [Deleguoti atstovą];

6. Jums atidaromas jūsų įtrauktų atstovų sąrašas;

7. Pasirinkite ir pažymėkite varnelėmis atstovus, kuriuos norite deleguoti pasirinktoje byloje;

8. Paspauskite mygtuką [Deleguoti];

9. Tai padarius jums bus pateikiamas atnaujintas delegavimo medis su deleguotais atstovais byloje.