Atstovo delegavimo panaikinimas

Atstovo delegavimo panaikinimas:

1. Pasirinkite meniu punktą „Bylos“;

2. Pasirinkite bylą, kuriai norite delegavote atstovą ir atsidarykite ją;

3. Atsidarykite bylos kortelės skirtuką „Delegavimas“;

4. Tai padarius jums bus pateikiamas delegavimo medis;

5. Pasirinkite ir pažymėkite varnelėmis vieną ar kelis deleguotus atstovus delegavimo medyje;

Delegavimo _medis _byloje (kai _pažymimos _šalys)

Pav. 1 Delegavimo medis bylos kortelėje, kai pažymėtos šalys

6. Paspauskite mygtuką [Atšaukti delegavimą];

7. Tai padarius jums bus pateikiamas įspėjamasis pranešimas;

8. Sutikite paspausdami [Taip];

9. Tai padarius delegavimas pasirinktam (-iems) atstovui (-ams) yra panaikinamas.