Bylos kortelės peržiūra

Norėdami peržiūrėti bylos kortelę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Meniu paspauskite punktą "Bylos";

2. Tai padarius yra atidaromas bylų sąrašas;

Bylų Sąrašas

Pav. 1. Bylos sąrašo langas

3. Norėdami peržiūrėti bylos kortelę, paspauskite ant bylos Nr.;

4. Tai padarius atverčiama pasirinktos bylos kortelė;

Bylos Informacija Byla Skirtukas

Pav. 2. Bylos kortelės peržiūros langas

Papildoma informacija. Bylos kortelę sudaro šios dalys:

  • Byla - supažindinama su pagrindine bylos informacija (Pav. 2);
  • Procesas - naudotojas gali matyti bylos procesinių įvykių sąrašą;

Bylos Informacija Procesas Skirtukas

Pav. 3. Bylos procesinių įvykių skirtukas

  • Bylos dokumentai - naudotojui matomas bylos dokumentų sąrašas;

Bylos Informacija Bylos Dokumentai Skirtukas

Pav. 4. Bylos dokumentų skirtukas

  • Delegavimas - atidaromas bylos delegavimo langas. Asmuo šiame lange gali deleguoti bylą savo atstovui.

Bylos Informacija Delegavimas Skirtukas

Pav. 5. Bylos delegavimo skirtukas

  • Bylos tomai - šis skirtukas suteiks galimybę sugeneruoti visą bylos medžiagą į vieną PDF formato dokumentą, kurį patogu įsikelti į kitą skaitmeninę rinkmeną (pvz. planšetę, mobilų telefoną) ir peržiūrėti).

Bylos Informacija Bylos Tomai Skirtukas

Pav. 6. Bylos tomų skirtukas

  • Mokėjimai - pateikiamas su byla susijusių mokėjimo užduočių sąrašas.

Bylos Informacija Mokėjimai Skirtukas

Pav. 7. Bylos mokėjimų skirtukas