Galimi portalo e.teismas.lt sutrikimai

Informuojame, kad dėl 2016 m. gruodžio 17 d. atliktų Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) atnaujinimų šiuo metu Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt naudotojams gali pasitaikyti portalo funkcijų veikimo sutrikimų.

Visi LITEKO ir portalo e.teismas.lt veikimo sutrikimai šalinami.

LITEKO atnaujinimas vykdomas siekiant spręsti sistemos ir portalo e.teismas.lt veikimo spartos problemas, taip pat sukurti naudotojų poreikius atitinkančius duomenų tvarkymo procesus, sudaryti sąlygas teismams integruotoje aplinkoje gauti informaciją, reikalingą bylos nagrinėjimui.

LITEKO veikimo stabilizavimo darbai bus vykdomi iki 2017 m. sausio 15 d., todėl visu šiuo laikotarpiu galimi LITEKO ir portalo e.teismas.lt veikimo sutrikimai. Sutrikus portalo e.teismas.lt funkcijai, prašome veiksmus pakartotinai atlikti vėliau.

Kilus klausimų galite kreiptis el. p. [email protected], tel. (8 5) 251 4129. Dėl didelio užklausų kiekio maloniai prašome pirmenybę teikti kreipimuisi elektroniniu paštu.

LITEKO modernizavimas vykdomas Nacionalinei teismų administracijai įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“.