D.U.K.

 • Kaip prisijungti?
 • Prie Elektroninių paslaugų portalo galima prisijungti:

   • Naudojant elektroninį parašą.

  Elektroninis parašas

  • Su teismo išduotais prisijungimo duomenimis:
   • Naudotojo vardu,
   • Slaptažodžiu.

  Prisijungimas Elektroninių valdžios vartų teikiamomis priemonėmis:

  1. Pasirinkite priemonę, su kuria norėsite prisijungti.
  2. Prisijungę galėsite grįžti į EPP.

  Prisijungimas su teismo išduotais prisijungimo duomenimis

  Jeigu neturite galimybės jungtis prie sistemos Elektroninių valdžios vartų teikiamomis priemonėmis, prisijungimo duomenis išduos Jūsų rajono teismas, kuriame turėsite pateikti prašymą prisijungimo duomenų išdavimui.
  EPP naudotojo vadovas, spausti čia >>

 • Kaip sužinoti, kad teikimas elektroniniu būdu pavyko?
 • Apie dokumento priėmimą ir jo apdorojimą asmuo gali sužinoti:

  • Savo vardu prisijungęs prie EPP ir skyrelyje „Dokumentai“ -> „Išsiųsti dokumentai“ patikrinęs dokumento būseną:
   • Būsena „Išsiųstas“ reiškia, kad dokumentas laukia registracijos.
   • Būsena „Priimtas“ reiškia, kad dokumentas buvo užregistruotas.
  • Apie trūkumus, nustatytus dokumente, naudotojas informuojamas pranešimu, kurį gali peržiūrėti skyrelyje „Dokumentai“ -> „Gauti dokumentai“.
 • Kaip peržiūrėti ADOC specifikacijos elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą?
 • Peržiūrėti ADOC specifikacijos elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą bei patikrinti dokumentą pasirašiusio asmens elektroninį parašą galite:

  1. Interneto portale: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view;
  2. Interneto portale: https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc;
  3. Įdiegę savo kompiuteryje elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo programinę įrangą SIGNA, kurią galite atsisiųsti čia: http://www.mitsoft.lt/lt/content/viewitem/73/
 • Kokios yra rizikos?
  • Naudotojas, įvertindamas sistemos ergonomiškumą gali susidurti su tam tikru sistemos funkcionalumo žinių trūkumu.
  • Vykdant sistemos funkcionalumą galimi sistemos sutrikimai, kylantys dėl sistemos atnaujinimų arba aptiktų neatitikčių taisymo darbų.
  • Susidūrus su EPP klaida, kuri galėjo sukliudyti atlikti procesinį veiksmą, prašome atlikinėti šį veiksmą įprastiniu būdu.
  • Perduodamą elektroniniu būdu informaciją sistemos dalyvių prašome išsisaugoti ir popieriniu pavidalu, tam atvejui, jei elektroniniu būdu perduodama informacija pradingtų, nepasiektų teismo ar pasiektų teismus iškraipyta.
  • Tuo atveju, jeigu klaida, dėl kurios kokia nors korespondencija nepasiekė teismo, buvo nustatyta praėjus procesiniams terminams, prie prašymo teismui atnaujinti procesinius terminus prašome pateikinėti įrodymus apie klaidos nustatymus, jų aprašymus, sistemos diegėjo savalaikį informavimą apie pastebėtas klaidas.
 • Kaip skaičiuojami bylų terminai, jeigu byla vedama elektroniniu būdu?
 • Procesiniuose įstatymuose numatytų terminų skaičiavimas nepriklauso nuo bylos vedimo formos. Todėl elektroninei bylai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir popierinei bylai.
 • Kaip elektroniniu būdu pateikti konfidencialią informaciją?
 • Konfidenciali informacija teismui turi būti pateikiama atskirai nuo nekonfidencialios informacijos. Tokiu atveju teisme registravimo metu gali būti uždėta neviešinimo žyma ir elektroninių paslaugų portalo procesų dalyvių  paskyrose konfidencialus dokumentas nebus matomas. Praktikoje dokumentai su konfidencialia informacija neretai pateikiami kaip priedai prie pagrindinio dokumento viename adoc. aplanke. Todėl techniškai teismui yra sudėtinga neviešinti, pavyzdžiui, tik vieno iš prie pagrindinio dokumento pridėtų priedų.
 • Ar asmens atstovu sistemoje gali būti paskirtas tik teisinį išsilavinimą turintis asmuo?
 • Ne. Fizinio, juridinio asmens ar advokato atstovu portale e.teismas.lt gali būti paskirtas bet kuris asmuo. CPK 51-60 straipsniuose yra nurodyti atstovavimui teisme keliami reikalavimai. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad atstovo paskyrimas asmeninėje portalo paskyroje yra tapatus teisės aktuose numatytam procesiniam atstovavimui. Toks asmuo gali teikti teismui tik atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens pasirašytus (fiziniu ar elektroniniu parašu) dokumentus.
 • Kaip išduodama popierinė elektroninio dokumento kopija?
 • Teismas atspausdina elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą ir uždeda ant jo antspaudą „Kopija tikra“. Kai toks dokumentas siunčiamas paštu, kartu jo lydraštyje nurodoma, kad siunčiama popierinė elektroninio dokumento kopija.
 • Ar portalo e.teismas.lt vartotojas visada privalo teikti dokumentus elektroniniu būdu?
 • Ne. Net jei teisės aktai numato asmens pareigą gauti dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, asmuo teismui savo procesinius dokumentus gali teikti popierine forma.
 • Kada turi būti mokamas 75 proc. dydžio žyminis mokestis?
 • Visais atvejais, kai bylą inicijuojantis procesinis dokumentas pateikiamas portale e.teismas.lt ir bylos šalis išreiškia pageidavimą gauti procesinius dokumentus elektroniniu būdu portale.
 • Kaip turi būti pateikiamas vykdyti antstoliui elektroninis dokumentas?
 • Antstoliui dokumentai vykdyti (prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir elektroninis vykdomasis dokumentas) pateikiami el. paštu, kuris nurodytas interneto svetainėje www.antstoliai.lt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad siunčiamas turi būti būtent konkretus elektroniniu parašu pasirašytas teismo procesinis dokumentas (vykdomasis dokumentas), o ne lydraštis su juo.
 • Kaip išduoti vykdomojo dokumento dublikatą elektroninėje byloje?
 • CPK 649 straipsnyje nurodyta vykdomojo dokumento dublikato išdavimo tvarka. Tačiau elektroninėje byloje visada išliks vykdomojo dokumento originalas, proceso šalis visada prisijungusi prie portalo galės savo paskyroje pasiekti teismo siųstą vykdomojo dokumento originalą. Todėl galima teigti, kad CPK 649 straipsnis elektroninėms byloms nėra taikomas.
 • Kaip elektroninėje byloje įteikti procesinius dokumentus institucijoms ne proceso šalims?
 • CPK 541straipsnyje nurodyta, kad teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą. Nėra iki galo aišku, kaip teismas turėtų įvykdyti šią pareigą elektroninėje byloje, nes bendro santuokos nutraukimo atveju civilinės metrikacijos įstaiga byloje tikrai nedalyvauja, nors sprendimo kopija, vadovaujantis CPK 175(1) straipsnio 9 dalimi, turėtų būti įteikiama per portalą. Ši problema aktuali visais atvejais, kai teismui, nagrinėjančiam elektroninę bylą, atsirastų poreikis motyvuota nutartimi pareikalauti informacijos iš institucijų ar įteikti procesinius dokumentus institucijoms, kurios nėra byloje dalyvaujantys asmenys.
 • Kodėl nematau savo bylų?
 • Taip nutinka todėl, kad teismas yra išjungęs bylų matomumo funkciją. Tai viena iš priežasčių, kodėl portalo e.teismas.lt vartotojas neranda norimos bylos. Kita priežastis ‒ netiksliai įvesta arba neįvesta informacija apie fizinį asmenį – vardas, pavardė, asmens kodas; apie juridinį asmenį – pavadinimas, įmonės kodas; advokatą – vardas, pavardė, advokato / advokato padėjėjo pažymėjimo nr. Taip pat matomos tik civilinės ir administracines bylos, baudžiamosios ar administracinių teisės pažeidimų bylos nėra matomos.
 • Kaip pakeisti savo kontaktinę informaciją?
 • Savo kontaktinę informaciją nesunkiai galima pakeisti paspaudus vartotojo vardo pikrogramą ir pasirinkus meniu esantį laukelį ,,mano informacija”. Atidarytame laukelyje reikia paspausti mygtuką ,,Redaguoti kontaktinę informaciją” ir galėsite keisti savo kontaktinę informaciją.
 • Kaip gauti informacinius pranešimus el. paštu ar trumpąja žinute apie naujus įvykius savo portalo paskyroje?
 • Informacinius pranešimus apie naujus įvykius savo portalo paskyroje galima gauti atnaujinus asmeninę kontaktinę informaciją, t. y. nurodžius el. paštą ir telefoną, bei aktyvavus savo el. pašto adresą. Taip suteikiama galimybė redaguoti ,,informavimo nustatymus” ir pasirinkti, kokio pobūdžio pranešimus pageidaujama gauti nurodytu el. pašto ardesu ar trumpąja žinute.
 • Ar galima savarankiškai sukurti prisijungimo duomenis?
 • Portalo e.teismas.lt vartotojui tiesiogiai prisijungti leidžiama tada, kai aktyvuojamas vartotojo asmeninis el. pašto adresas. Taip portale suteikiama galimybė susikurti prisijungimo slaptažodį. Su šiuo prisijungimo slaptažodžiu atveriama galimybė jungtis tiesiogiai, išvengiant išorinių sistemų naudojimo, kaip prisijungimo vardą nurodant savo el. pašto adresą.
 • Kodėl negaliu matyti savo baudžiamųjų ar ATP bylų?
 • Baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylos nėra matomos, nes, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reguliavimu, šios bylos neskaitmenizuojamos.
 • Kaip įtraukti atstovą?
 • Portalo e.teismas.lt vartotojas meniu laukelyje paspaudęs ant ,,mano informacija” ir suradęs pasirinktį ,,delegavimas” gali priskirti norimus atstovus.
 • Kaip aktyvuoti juridinio asmens paskyrą?
 • Prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų  portalo turi jungtis pats juridinio asmens vadovas ir aktyvuoti juridinio asmens paskyrą. Kitas būdas - kreipimasis į teismą su prašymu aktyvuoti juridinio asmens paskyrą ir priskirti paskyrai administratorių.
 • Kodėl negaliu patikrinti elektroniniame dokumente esančių parašų galiojimo?
 • Problemų, tikrinant sertifikatų galiojimą, dažniausiai kyla, kai naudotojo, bandančio atsiversti elektroninį dokumentą, kompiuteryje nėra atnaujinti šakniniai sertifikatai. Tokiu atveju pabandykite juos atnaujinti – šakninius sertifikatus atsisiųsti ir diegimo instrukciją rasti galite čia.
 • Kodėl mano tikrinamas dokumentas nėra įsiteisėjęs?
 • Dažnai problemų tikrinant dokumentų įsiteisėjimą kyla tuomet, kai bandoma įkelti netinkamą dokumentą (lydraštį, vykdomąjį raštą ir pan.). Atkreipkite dėmesį, jog portale tikrinamas tik teismo sprendimų, nutarčių ir teismo įsakymų įsiteisėjimas.