Informacinių pranešimų siuntimo sutrikimai

Portalo paslaugų vartotojus, užsisakiusius informavimo elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja žinute (SMS) paslaugas, informuojame, kad šiuo metu yra sutrikęs informacinių pranešimų siuntimas, todėl daliai portalo paslaugų vartotojų nėra siunčiami informaciniai pranešimai.

Atkreipiame dėmesį, kad visus pranešimus apie įvykius bylose portalo paslaugų vartotojai gali rasti savo paskyrose portale.

Pašalinus pirmiau minėtus sutrikimus, vartotojus informuosime atskiru pranešimu.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.