Naujovės teismų elektroninių paslaugų vartotojams

Portalo e.teismas.lt vartotojų laukia pokyčiai – rugsėjo mėn. įdiegus naujus funkcinius sprendimus, bus užtikrintas dar spartesnis ir paprastesnis naudojimasis sistema. Portalo e.teismas.lt vartotojai turės galimybę valdyti teisminės mediacijos procesus, patogiau tvarkyti savo paskyrose esančius duomenis, atsisakyti naudotis tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims sukurtomis paskyromis, deleguoti atstovauti kitam juridiniam asmeniui.

Teisminės mediacijos procesai – elektroninėje erdvėje

Siekiant gyventojus paskatinti ginčus spręsti taikiai, t.y. pasitelkiant teisminę mediaciją, portale bus sudaryta galimybė teisminės mediacijos procesus valdyti elektroninėje erdvėje. Portale e.teismas.lt bendrauti ir palaikyti ryšį galės visi proceso dalyviai – taikinamasis tarpininkas (toliau – mediatorius) ir bylos šalys. Teisėjas bylos šalims elektroniniu būdu galės pasiūlyti ir paskatinti ginčą spręsti taikiai, o joms sutikus, informuoti apie patį procesą: taikinamajam tarpininkavimui skiriamą laiką, paskirtą teismo taikinamąjį tarpininką, nurodyti jo kontaktinius duomenis. Mediatoriai elektroniniu būdu galės keistis informacija, dokumentais su proceso šalimis, informuoti teismą apie galutinį taikinamojo tarpininkavimo rezultatą. Portale e.teismas.lt bus rengiamos ir teismams teikiamos tvirtinti taikos sutartys.

Galimybė deleguoti atstovavimą juridiniam asmeniui

Papildžius juridinio asmens paskyros valdymo funkcionalumus, portale e.teismas.lt bus sudaryta galimybė atstovavimą deleguoti ne tik fiziniam, bet ir juridiniam asmeniui. Tokiu būdu juridinio asmens paskyros įgaliotas naudotojas galės atlikti pasirinktos bylos delegavimą kitai juridinio asmens paskyrai, patikrinti, ar ši paskyra yra aktyvi, nurodyti, ar galima pakartotinai deleguoti bylą kitiems asmenims, pateikti delegavimo priežastis, atšaukti bylos delegavimą. Visa su delegavimu susijusi informacija bus saugoma ir pateikiama bylos kortelėje, pranešimus apie delegavimo procesą gaus tiek delegavęs asmuo, tiek asmens, kuriam deleguota byla, paskyrų naudotojai.

Aiškesnis ir efektyvesnis naudojimasis portalu

Portalas e.teismas.lt tobulintas siekiant palengvinti naudojimąsi sistema. Tą užtikrins portalo vartotojams teikiama interaktyvi pagalba – priklausomai nuo atliekamų veiksmų konkrečiame portalo puslapyje vartotojui bus teikiama kontekstinė informacija. Tuo pačiu portalo vartotojai galės pateikti savo nuomonę apie interaktyvios pagalbos funkcionalumą bei pagalbos tekstus. Vartotojui bus suteikta galimybė pasirinkti, kaip konkrečioje byloje jis nori gauti procesinius dokumentus ir teismo pranešimus – elektronine ar popierine forma.

Siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų informacijos tvarkymą, patobulintas vartotojų paskyrose esančių pranešimų administravimas, bus sudaryta galimybė:

  • teismas.lt vartotojui konkrečioje paskyroje esančių bylų sąraše pažymėti bylas, kurios sąraše bus atvaizduojamos skirtinga spalva. Taip pat bus įdiegta bylų rūšiavimo funkcija;
  • vykdyti į paskyrą gautų pranešimų filtravimą, kurių atvaizdavimas „Gautų dokumentų“ srityje taip pat bus praplėtas. Pasirinkti, kokiu būdu (el. paštu ar SMS), kokio tipo ir kas kiek laiko norima gauti pranešimus apie teismo proceso įvykius;
  • teismui keičiant informaciją, ji bus atnaujinama ir vartotojų gaunamuose pranešimuose. Siekiant portalo vartotojus informuoti apie atnaujintus pranešimus, jie bus rūšiuojami pagal atnaujinimo datą.

Galimybė atsisakyti naudotis paslauga

Esant poreikiui, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims bus sudaryta galimybė atsisakyti naudotis sukurtomis paskyromis, apie kurių deaktyvavimo procesą yra informuojami ir teismai.

Atnaujintą portalo e.teismas.lt naudotojo vadovą rasite čia.