Portalo e.teismas.lt vartotojai gali susidurti su sistemos sutrikimais

Informuojame, jog šiandien, 2014 m. gruodžio 12 d., galimi portalo e.teismas.lt sistemos sutrikimai. Atsiprašome už galimus nepatogumus.