Svarbus pranešimas

Įgyvendinant Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) elektroninio pasirašymo komponento funkcionalumų pritaikymo Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais), reikalavimus, 2019 m. gruodžio 23 d. įgyvendinti LITEKO elektroninio pasirašymo komponento funkcionalumų diegimo darbai.

Įdiegus pakeitimus, visi prie pagrindinio teismui siunčiamo dokumento pridedami priedų failai yra saugojami .zip laikmenoje. EPP vartotojai, su dokumento priedais, esančiais .zip laikmenoje, gali susipažinti patekę į proceso dalyvio teismui pateikto dokumento kortelę.