Dokumentų siuntimas iš juodraščių bei atšauktų dokumentų kortelės

    Dokumentus taip pat galima išsiųsti iš juodraščių bei atšauktų dokumentų kortelės. Norėdami tai padaryti atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite meniu "Dokumentai" ir Atšaukti dokumentai" arba "Juodraščiai";

2. Tai atlikus yra atidaromas dokumentų sąrašas;

3. Pasirinkite norimą išsiųsti dokumentą ir paspauskite ant jo tipo;

4. Tai atlikus yra atidaromas dokumento metaduomenų redagavimo langas;

Inicijuojantis Pildymas Online

Pav. 1 Dokumento metaduomenų redagavimo langas

5. Paspauskite mygtuką [Siųsti dokumentą];

6. Dokumentas išsiunčiamas teismui ir pateikiamas „Dokumentai“ → submeniu „Išsiųsti dokumentai“.