Dokumentų siuntimas iš juodraščių bei atšauktų dokumentų sąrašo

    Dokumentus taip pat galima išsiųsti iš juodraščių bei atšauktų dokumentų sąrašų. Norėdami tai padaryti atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite meniu „Dokumentai“ ir submeniu punktą „Atšaukti dokumentai“ arba „Juodraščiai“;

2. Atidaromas dokumentų sąrašas;

Juodraščių Sąrašas

Pav. 1 Juodraščių sąrašo peržiūros langas

3. Pažymėkite žymimąjį langelį, prie norimų išsiųsti dokumentų;

Juodraščių _sąrašas (kai _pasirekamas _dokumentas)

Pav. 2 Juodraščių sąrašo peržiūros langas kai pasirekamas norimas dokumentas

4. Paspauskite mygtuką [Siųsti dokumentą];

5. Dokumentas išsiunčiamas teismui ir pateikiamas „Dokumentai“ → submeniu „Išsiųsti dokumentai“.