Dokumento kūrimas byloje pagal atsisiųstą šabloną ir išsaugojimas juodraščiuose

    Dokumento kūrimas byloje pagal atsisiųstą šabloną ir išsaugojimas juodraščiuose:

1. Meniu paspauskite punktą "BYlos";

2. Tai atlikus yra atidaromas bylų sąrašas;

3. Pagal nustatytus filtrus pasirinkite bylą ir paspauskite ant bylos Nr.;

4. Tai atlikus atverčiama pasirinktos bylos kortelė;

5. Paspauskite mygtuką [Sukurti dokumentą pagal šabloną];

6. Pateikiamas šablonų medis;

Šablonų Sąrašas Inicijuojantis

Pav. 1 Šablonų medžio langas

7. Pasirinkite šabloną;

8. Paspauskite mygtuką [Atsisiųsti dokumento šabloną], esantį virš pasirinkto šablono peržiūros lango;

9. Išsaugokite šabloną savo kompiuteryje;

10. Išjunkite šablonų medžio langą;

11. Savo kompiuteryje užpildykite šablono duomenis pasinaudodami teksto redagavimo programine įranga;

12. Atverskite pasirinktos bylos kortelę;

Bylos Informacija Byla Skirtukas

Pav. 2 Bylos kortelės langas

13. Paspauskite mygtuką [Įkelti sukurtą dokumentą];

14. Pateikiamas dokumento įkėlimo langas;

Dokumentų _įkėlimo Langas

Pav. 3 Dokumento įkėlimo langas

15. Paspauskite mygtuką [Parinkti...];

16. Pasirinkite užpildytą dokumento failą savo kompiuteryje;

17. Paspauskite mygtuką [Įkelti];

18. Pateikiama dokumento kortelė su prisegtu dokumentu ir nuskaitytais metaduomenimis;

19. Jei reikia, pakoreguokite dokumento metaduomenis;

20. Prisekite priedus;

21. Paspauskite mygtuką [Išsaugoti juodraštį];

22. Tai padarius dokumentas yra išsaugomas sistemoje ir pateikiamas „Dokumentai“ → submeniu „Juodraščiai“.