Teisminė mediacija

 Teisminė mediacija teismuose

 

Ieškote galimybės išspręsti ginčą greitai ir taikiai?

Išbandykite mediaciją ir raskite efektyvų ginčo sprendimą!

 

Skundžiatės teismui dėl santykių su darbdaviu? Kilo konfliktas su verslo partneriais ar kaimynais? O gal nesutariate su antrąja puse dėl bendravimo su vaikais po skyrybų?  Rinkitės teisminę mediaciją, kuri padės  pasiekti abiem pusėms priimtiną taikų ginčo sprendimą civilinėse bylose be įprastų teismo procedūrų.

 

Pasirinkę teisminę mediaciją:

  • Taupysite pinigus ir laiką, kurį reikėtų skirti nagrinėjant ginčą teisme.
  • Galėsite kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus.
  • Teismo mediatorius stengsis padėti Jums atkurti draugiškus santykius. 
  • Patirsite mažiau neigiamų emocijų ir priešiškumo.
  • Bus ieškoma abiem ginčo šalims priimtino sprendimo.
  • Teismui patvirtinus taikos sutartį, Jums bus grąžinta 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.
  • Jūsų pateikta informacija liks konfidenciali.

 

Kas yra teisminė mediacija? Tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems teismo mediatoriams (tarpininkams) be įprastų teisminių procedūrų.

 

Kas ją vykdo? Teisėjų tarybos patvirtinta tvarka teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialių žinių įgiję teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą. Teisminė mediacija taikoma visuose šalies teismuose.

 

Kaip pasirinkti teisminę mediaciją? Prašymą perduoti ginčą teisminei mediacijai gali pareikšti bet kuri ginčo šalis arba civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas. Ginčas teisminei mediacijai perduodamas teisėjo nutartimi, kai sutinka abi ginčo šalys ir yra teismo mediatoriaus sutikimas.

 

Paslaugos kaina. Teisminė mediacija yra nemokama.

 

Teisminės mediacijos eiga. Teisminė mediacija vyksta teismo mediatoriaus su bylos dalyviais suderintu laiku teismo patalpose ar kitoje suderintoje vietoje. Jos metu gali dalyvauti tik teismo mediatorius, bylos dalyviai ir kiti asmenys, su kurių dalyvavimu šalys sutiko.

 

Taikus sutarimas. Teisminės mediacijos metu pasiekus taikų susitarimą, ginčo dalyviai pasirašo taikos sutartį. Teismo patvirtinta taikos sutartis yra ginčo šalims privaloma.

 

Galimybė pasitraukti. Bet kuris bylos dalyvis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos procedūrų bet kuriame teisminės mediacijos etape. Pasitraukimo priežasties nurodyti nebūtina. Tokiu atveju teisminė mediacija užbaigiama ir civilinė byla toliau nagrinėjama teisme.

 

SVARBU. Visa informacija, atskleista teisminės mediacijos metu, negali būti panaudota kaip įrodymas teisme, išskyrus atvejus, kai abi ginčo šalys su tuo sutinka arba jei informacijos neatskleidimas prieštarautų viešajam interesui.  

 

Išsamesnę informaciją Jums suteiks teismo, kuriame nagrinėjama Jūsų civilinė byla, raštinės darbuotojas.

Taip pat galite kreiptis į Nacionalinę teismų administraciją telefonu (8 5) 251 4295 arba el. paštu info@teismai.lt.

 

Daugiau informacijos apie teisminę mediaciją rasite interneto portalo www.teismai.lt skilties VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI rubrikoje TEISMINĖ MEDIACIJA.

TEISMO MEDIATORIŲ SĄRAŠAS:

 

Pastebėjus netikslumus bei pasikeitus informacijai/duomenims, prašome informuoti Nacionalinę teismų administraciją el. paštu dovile.trimbeliene@teismai.lt.

Sąrašas nuolat atnaujinamas.