Kaip naudojantis Portalu pateikti teismui prašymą dėl teismo leidimo išdavimo

Informuojame, kad asmenys, turintys nepilnamečių vaikų ir norintys parduoti ir (ar) įkeisti nekilnojamąjį turtą bankui ar kitai kredito įstaigai, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.85 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, privalo kreiptis į teismą su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo, tai gali padaryti ir naudodamiesi Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu e.teismas.lt.

1 žingsnis. Sukurkite teismui skirto dokumento projektą (juodraštį). Projektą (juodraštį) Portale galite sukurti dviem būdais:

1 būdas. Patekite į Portalo paskyros skiltį „Dokumentai“ -> „Šablonai“, kurioje rasite Portale esantį dokumentų šablonų sąrašą. Šiame sąraše pasirinkite dokumentą tipu „prašymas (supaprastintame procese)“, paspauskite mygtuką [Pildyti internetu] ir prašymą užpildykite Portale. Užpildykite būtinus duomenų laukus (jie yra pažymėti raudona žvaigždele), dokumento teksto lauke aprašykite aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas (faktinį bylos pagrindą), nurodykite faktus ar įrodymus, kuriais patvirtinsite prašyme išdėstytas aplinkybes, taip pat kitus, sprendžiant klausimą dėl leidimo išdavimo, Jūsų manymu, reikšmingus faktus. Kurdami dokumento juodraštį rasite ir specialiai priedams pridėti skirtą mygtuką [Pridėti priedą], kur galėsite prie surašyto prašymo pridėti teikiamus dokumentus (jų failus). Paspauskite mygtuką [Išsaugoti juodraštį].

2 būdas. Patekite į Portalo paskyros skiltį „Dokumentai“ -> „Juodraščiai“, kurioje rasite mygtuką [Įkelti sukurtą dokumentą]. Paspaudus šį mygtuką įkelkite savo iš anksto sukurto prašymo dokumento failą, kuris buvo sukurtas ir išsaugotas Jūsų naudojamame įrenginyje. Užpildykite būtinus duomenų laukus (jie yra pažymėti raudona žvaigždele), taip pat rasite ir specialiai dokumento priedams pridėti skirtą mygtuką [Pridėti priedą], kurį paspaudus galėsite prie savo teikiamo prašymo pridėti papildomus dokumentus (jų failus). Paspauskite mygtuką [Išsaugoti juodraštį].

2 žingsnis. Jūsų sukurto dokumento juodraštį teismui galėsite išsiųsti paspaudę mygtuką [Siųsti dokumentą]. Dokumentas teismui bus perduotas akimirksniu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruotas. Pateikto dokumento nagrinėjimo eigą galite sekti Portalo paskyroje, t. y. skiltyje „Bylos“ matysite ir galėsite sekti bylos nagrinėjimo procesą bei susipažinti (taip pat ir atsisiųsti) jo metu priimtus teismo dokumentus (taip pat ir teismo nutartį dėl teismo leidimo išdavimo).

Prieš rengiant prašymą dėl teismo leidimo išdavimo

Rekomenduojame susipažinti su bendro pobūdžio informacija apie šio tipo dokumento teikimą teismui bei prašymo pavyzdžiais, kuriuose nurodyti ir rekomenduojami su prašymu pateikti dokumentai. Šią informaciją galima rasti Lietuvos teismų internetinėje svetainėje www.teismai.lt, skiltyje „Visuomenei ir žiniasklaidai" -> „Teismo leidimai“ -> „Apie teismo leidimus“ arba paspaudus šią nuorodą - https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismo-leidimai/4907.

Daugiau informacijos apie naudojimąsi Portalu

Informuojame, jog daugiau metodinės medžiagos apie dokumento juodraščio Portalo paskyroje kūrimą ir dokumento pateikimą teismui galite rasti susipažinę su mokomąja vaizdine medžiaga, kuri pateikta Portalo skiltyje „Videopagalba", arba Portalo naudotojo vadovo 93 – 109 puslapiais (Portalo naudotojo vadovą rasite Portalo skiltyje „Paslaugos“).