FAQ

 • Kaip prisijungti?
 • Prie Elektroninių paslaugų portalo galima prisijungti:

  • Elektroninių valdžios vartų teikiamomis priemonėmis:
   • Naudojant elektroninę bankininkystę,
   • Naudojant asmens tapatybės kortelę,
   • Naudojant elektroninį parašą.

  Elektroninis parašas

  • Su teismo išduotais prisijungimo duomenimis:
   • Naudotoju vardu,
   • Slaptažodžiu.

  Prisijungimas Elektroninių valdžios vartų teikiamomis priemonėmis:

  1. Pasirinkite priemonę, kuria norėsite prisijungti.
  2. Prisijungę galėsite grįžti į EPP.

  Prisijungimas su teismo išduotais prisijungimo duomenimis

  Jeigu neturite galimybės jungtis prie sistemos Elektroninių valdžios vartų teikiamomis priemonėmis, prisijungimo duomenis išduos Jūsų rajono teismas, kuriame turėsite pateikti prašymą prisijungimo duomenų išdavimui.

 • Kaip sužinoti, kad teikimas elektroniniu būdu pavyko?
 • Apie dokumento priėmimą ir jo apdorojimą asmuo gali sužinoti :

  • Savo vardu prisijungti prie EPP ir skyrelyje „Dokumentai“ -> „Išsiųsti dokumentai“ patikrinti dokumento būseną:
   • Būsena „Išsiųstas“ reiškia, kad dokumentas laukia registracijos.
   • Būsena „Priimtas“ reiškia, kad dokumentas buvo užregistruotas.
  • Apie trūkumus, nustatytus dokumente, naudotojas informuojamas pranešimu, kurį gali peržiūrėti skyrelyje „Dokumentai“ -> „Gauti dokumentai“.
 • Kaip peržiūrėti ADOC specifikacijos elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą?
 • Peržiūrėti ADOC specifikacijos elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą bei patikrinti dokumentą pasirašiusio asmens elektroninį parašą galite:

  1. Interneto portale: https://signa.mitsoft.lt/signa-web;
  2. Interneto portale: http://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html;
  3. Įdiegę savo kompiuteryje elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo programinę įrangą SIGNA, kurią galite atsisiųsti iš: http://www.mitsoft.lt/lt/content/viewitem/73/
 • Kokios yra rizikos?
  • Naudotojas, įvertindamas sistemos ergonomiškumą gali susidurti su tam tikru sistemos funkcionalumo žinių trūkumu.
  • Vykdant sistemos funkcionalumą galimi sistemos sutrikimai, kylantys dėl sistemos atnaujinimų arba aptiktų neatitikčių taisymo darbų.
  • Susidūrus su EPP klaida, kuri galėjo sukliudyti atlikti procesinį veiksmą, prašome atlikinėti šį veiksmą įprastiniu būdu.
  • Perduodamą elektroniniu būdu informaciją sistemos dalyvių prašome išsisaugoti ir popieriniu pavidalu, tam atvejui, jei elektroniniu būdu perduodama informacija pradingtų, nepasiektų teismo ar pasiektų teismus iškraipyta.
  • Tuo atveju, jeigu klaida, dėl kurios kokia nors korespondencija nepasiekė teismo, buvo nustatyta praėjus procesiniams terminams, prie prašymo teismui atnaujinti procesinius terminus prašome pateikinėti įrodymus apie klaidos nustatymus, jų aprašymus, sistemos diegėjo savalaikį informavimą apie pastebėtas klaidas.