Welcome to the lithuanian court e-services portal „e.teismas.lt“

Čia Jūs galėsite:

Formuoti ir teikti teismui procesinius dokumentus

Susipažinti su bylos medžiaga

Valdyti žyminio mokesčio informaciją

Valdyti priteistų bylinėjimosi išlaidų informaciją

Mokėti teismo paskirtas baudas

Klausyti teismo posėdžių garso įrašų

Important information

Consultation on the use of „e.teismas.lt“ portal

The National Courts Administration will provide the consultations on the work with the Lithuanian e-services portal „e.teismas.lt“ on July. In the event of uncertainties on the use of the portal, bristle with foul-up or other problems the users of the portal can apply via tel. +370 5 251 4129 or e-mail: [email protected]

Video assistance

First connection to the EPP portal using the e-Government gateway

Edutainment material explain how:

  • to enter the e-Government gateway from the portal of e.teismas.lt,
  • to enter your available connection data,
  • to end the connection to the portal of e.teismas.lt using the e-Government gateway of the authorized users.