Svarbi informacija

 • Svarbus pranešimas

  Įgyvendinant Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) elektroninio pasirašymo komponento funkcionalumų pritaikymo Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais), reikalavimus, 2019 m. gruodžio 23 d. įgyvendinti LITEKO elektroninio pasirašymo komponento funkcionalumų diegimo darbai.

  Įdiegus pakeitimus, visi prie pagrindinio teismui siunčiamo dokumento pridedami priedų failai yra saugojami .zip laikmenoje. EPP vartotojai, su dokumento priedais, esančiais .zip laikmenoje, gali susipažinti patekę į proceso dalyvio teismui pateikto dokumento kortelę.

 • Galimi sutrikimai naudojantis portalu

  Informuojame, kad šiuo metu portalo naudotojai gali susidurti su sutrikimais peržiūrint dokumentų bei bylų informaciją, formuojant bylos tomus. Apie sutrikimų pašalinimą informuosime atskiru pranešimu.

  Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 • Galimi sutrikimai naudojantis portalu

  Informuojame, kad šiuo metu portalo naudotojai gali susidurti su sutrikimais peržiūrint dokumentų bei bylų informaciją, formuojant bylos tomus. Apie sutrikimų pašalinimą informuosime atskiru pranešimu.

  Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 • Informacija portalo naudotojams

  Informuojame, kad Portalo naudotojai netrukus turės galimybę elektroniniu parašu pasirašytus ADOC formato dokumentus peržiūrėti tiesiogiai savo paskyrose, nesinaudojant papildoma programine įranga ar išorinėmis sistemomis.

  Šis funkcionalumas Portale bus įgalintas nuo 2019 m. gruodžio 21 d. Informacija kaip juo naudotis rasite Portalo naudotojo vadovo 6.3. skyriuje (120 psl.)

 • Galimi sutrikimai naudojantis portalu

  Informuojame, kad šiuo metu portalo naudotojai gali susidurti su sutrikimais peržiūrint dokumentų bei bylų informaciją, formuojant bylos tomus, bei atliekant portale suformuotų žyminio mokesčio užduočių apmokėjimą. Apie sutrikimų pašalinimą informuosime atskiru pranešimu.

  Atsiprašome už galimus nepatogumus.

  Galimi sutrikimai naudojantis portalu

 • Laikinai išjungtas bylos tomų sudarymo funkcionalumas

  Informuojame, kad šiuo metu portale nėra galimybės suformuoti bylos tomų. Primename, kad byloje įkeltus dokumentus galite rasti, bei su jais susipažinti, bylos kortelės skirtuke "Bylos dokumentai".

  Bylos tomų formavimo funkcionalumą vėl įjungti planuojame šiandien 14:00 val. 

  Atsiprašome už nepatogumus.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31