Svarbi informacija

 • Portalo sutrikimai pašalinti

  Informuojame, kad sutrikimai, dėl kurių Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo paslaugų vartotojai š. m. vasario 1-22 d. negalėjo suformuoti bylos tomų, pašalinti. Jokių technologinių ar sisteminių portalo funkcionalumų sutrikimų šiuo metu nėra nustatyta.

  Primename, kad Portalo e.teismas.lt paslaugų vartotojai, susidūrę su pavieniais portalo veiklos nesklandumais, apie juos turėtų pranešti el. paštu [email protected] (rekomenduotina kartu pridėti kompiuterinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis išsaugotą kompiuterio ekrane rodomo vaizdo (įskaitant galimą klaidos pranešimą) kopiją bei nurodyti kiek įmanoma nuoseklesnę atliktų veiksmų seką).

  Linkime sėkmingo naudojimosi portalo teikiamomis paslaugomis.

 • Sistemos stabilizavimo darbai

  Informuojame, kad šiuo metu vis dar šalinami per atnaujinimą dėl LITEKO sistemos sudėtingumo, architektūros problemų kilę trikdžiai, todėl portalo e.teismas.lt naudotojams gali kilti laikinų bylų tomų formavimo sutrikimų.

  LITEKO veikimo stabilizavimo darbai bus vykdomi iki š. m. vasario 15 d., todėl šiuo laikotarpiu portalo veikimo sparta gali būti sulėtėjusi. Sutrikus portalo e.teismas.lt funkcijai, prašome veiksmus pakartotinai atlikti vėliau (po 10-15 min.).

  Atsiprašome e.teismas.lt naudotojų už kylančius nepatogumus. 

 • Galimi portalo e.teismas.lt veikimo sutrikimai

  Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) veikimo našumo problemų Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt naudotojams kyla sutrikimų peržiūrint informaciją apie bylas,  dokumentus, peržiūrint teismo siųstus dokumentus.

  LITEKO veikimo nesklandumus ir portalo duomenų atvaizdavimo sutrikimus numatome pašalinti iki š.m. sausio 30 d. 22:30 val.

  Susidūrus su minėtais portalo e.teismas.lt nesklandumais, rekomenduojame bylos, dokumentų peržiūros ar pildymo veiksmą atlikti po 10–15 min.

  Atsiprašome už nepatogumus. 

 • Laikini portalo e.teismas.lt veikimo sutrikimai

  Informuojame, kad dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos veiklos sutrikimų, nuo 2017 m. sausio 21 d. 8.00 val. portalo e.teismas.lt veikla yra sulėtėjusi, kyla sutrikimų bandant peržiūrėti informaciją apie bylas, pildyti ar pasirašyti dokumentus.

  Sutrikimus numatome pašalinti iki 2017 m. sausio 30 d. 12:00 val.

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Galimi portalo veikimo sutrikimai

  Siekdama gerinti Lietuvos Respublikos teismų darbo su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO) sąlygas ir teismų viešųjų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt kokybę, Nacionalinė teismų administracija 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje atnaujino LITEKO.

  Informuojame, kad šiuo metu vis dar šalinami per atnaujinimą dėl LITEKO sistemos sudėtingumo, architektūros problemų kilę trikdžiai, todėl portalo e.teismas.lt naudotojams gali kilti laikinų bylų ir dokumentų peržiūros bei pildymo sutrikimų.

  LITEKO veikimo stabilizavimo darbai bus vykdomi iki š. m. vasario 15 d., todėl šiuo laikotarpiu portalo veikimo sparta sulėtėjusi. Sutrikus portalo e.teismas.lt funkcijai, prašome veiksmus pakartotinai atlikti vėliau.

  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju metu portalo e.teismas.lt naudotojams kyla elektroninio pasirašymo ir elektroninių dokumentų peržiūros sutrikimų, kai vienu metu didelis skaičius naudotojų bando pasirašyti ar peržiūrėti elektroninius dokumentus. Šie veiksmai atliekami elektroninių dokumentų saugykloje, kuri dėl didelio duomenų kiekio nespėja atlikti visų užklausų ir naudotojams pateikia pranešimus apie klaidą.

  Kilus problemų naudotojams rekomenduojame dokumentų pasirašymo ar peržiūros veiksmą atlikti po 10–15 min. Administracija atlieka šios saugyklos atnaujinimo darbus, kurie dėl didelės saugomų duomenų apimties užtruks iki 1 mėn.

  Atsiprašome e.teismas.lt naudotojų už kylančius nepatogumus. 

 • Galimi portalo e.teismas.lt sutrikimai

  Informuojame, kad dėl 2016 m. gruodžio 17 d. atliktų Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) atnaujinimų šiuo metu Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt naudotojams gali pasitaikyti portalo funkcijų veikimo sutrikimų.

  Visi LITEKO ir portalo e.teismas.lt veikimo sutrikimai šalinami.

  LITEKO atnaujinimas vykdomas siekiant spręsti sistemos ir portalo e.teismas.lt veikimo spartos problemas, taip pat sukurti naudotojų poreikius atitinkančius duomenų tvarkymo procesus, sudaryti sąlygas teismams integruotoje aplinkoje gauti informaciją, reikalingą bylos nagrinėjimui.

  LITEKO veikimo stabilizavimo darbai bus vykdomi iki 2017 m. sausio 15 d., todėl visu šiuo laikotarpiu galimi LITEKO ir portalo e.teismas.lt veikimo sutrikimai. Sutrikus portalo e.teismas.lt funkcijai, prašome veiksmus pakartotinai atlikti vėliau.

  Kilus klausimų galite kreiptis el. p. [email protected], tel. (8 5) 251 4129. Dėl didelio užklausų kiekio maloniai prašome pirmenybę teikti kreipimuisi elektroniniu paštu.

  LITEKO modernizavimas vykdomas Nacionalinei teismų administracijai įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39