Svarbi informacija

 • Informacija portalo naudotojams

  Informuojame, kad Portalo naudotojai netrukus turės galimybę elektroniniu parašu pasirašytus ADOC formato dokumentus peržiūrėti tiesiogiai savo paskyrose, nesinaudojant papildoma programine įranga ar išorinėmis sistemomis.

  Šis funkcionalumas Portale bus įgalintas nuo 2019 m. gruodžio 21 d. Informacija kaip juo naudotis rasite Portalo naudotojo vadovo 6.3. skyriuje (120 psl.)

 • Galimi sutrikimai naudojantis portalu

  Informuojame, kad šiuo metu portalo naudotojai gali susidurti su sutrikimais peržiūrint dokumentų bei bylų informaciją, formuojant bylos tomus, bei atliekant portale suformuotų žyminio mokesčio užduočių apmokėjimą. Apie sutrikimų pašalinimą informuosime atskiru pranešimu.

  Atsiprašome už galimus nepatogumus.

  Galimi sutrikimai naudojantis portalu

 • Laikinai išjungtas bylos tomų sudarymo funkcionalumas

  Informuojame, kad šiuo metu portale nėra galimybės suformuoti bylos tomų. Primename, kad byloje įkeltus dokumentus galite rasti, bei su jais susipažinti, bylos kortelės skirtuke "Bylos dokumentai".

  Bylos tomų formavimo funkcionalumą vėl įjungti planuojame šiandien 14:00 val. 

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Informacija advokatams ir jų padėjėjams apie sistemos sutrikimų pašalinimą

  Informuojame, kad ryšio sutrikimai, dėl kurių advokatai ir jų padėjėjai nuo 2019.08.31 d. negalėjo prisijungti prie savo paskyrų, buvo pašalinti 2019.09.02 d. 11:00 val.

 • SISTEMOS SUTRIKIMAI ADVOKATAMS IR JŲ PADĖJĖJAMS

  Informuojame, jog dėl ryšio sutrikimų, nuo 2019.08.31 d. prie savo paskyrų nepavyksta prisijungti advokatams ir jų padėjėjams. Sutrikimai šalinami.

  Atsiprašome už iškilusius nepatogumus.

 • Svarbus pranesimas

  Informuojame, kad portalo naudotojai, norėdami susipažinti su kai kuriais 2019 m. rugpjūčio 29 d. dokumentais, gali susidurti su klaidos pranešimu, kuriame nurodoma, kad dokumento parašas yra nevalidus.
  Lietuvos teismams yra žinoma, kad dėl sisteminių sutrikimų, dalies elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroniniai parašai susiformavo netinkamai ir, kad portalo naudotojai su šiais dokumentais susipažinti neturi galimybės. Jau imtasi priemonių į sistemą įkelti tinkamai pasirašytus dokumentus.
  Atsiprašome už nepatogumus.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35