Svarbi informacija

 • Informacinių pranešimų siuntimo sutrikimai

  Portalo paslaugų vartotojus, užsisakiusius informavimo elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja žinute (SMS) paslaugas, informuojame, kad šiuo metu yra sutrikęs informacinių pranešimų siuntimas, todėl daliai portalo paslaugų vartotojų nėra siunčiami informaciniai pranešimai.

  Atkreipiame dėmesį, kad visus pranešimus apie įvykius bylose portalo paslaugų vartotojai gali rasti savo paskyrose portale.

  Pašalinus pirmiau minėtus sutrikimus, vartotojus informuosime atskiru pranešimu.

  Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

 • Galimi portalo trikdžiai

  Informuojame, kad dėl portalo profilaktikos darbų, 2017-05-15 d. laikotarpiu nuo 21:30 val. iki 01:00 val. portalo vartotojai galėjo susidurti su trikdžiais peržiūrint ir siunčiant dokumentus, bei atsidarant bylas.

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Sutrikimai portale

  Informuojame, kad šiuo metu kyla sutrikimų jungiantis prie portalo bei naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis (bandant peržiūrėti bylų informaciją, siunčiant dokumentus ir kt.). Šios problemos sprendžiamos (pašalinę nustatytus sutrikimus informuosime atskiru pranešimu portale).

  Atsiprašome dėl kilusių sutrikimų ir dedame pastangas skubiai juos pašalinti. 

 • Portalo sutrikimai pašalinti

  Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt problemos, dėl kurių portalo paslaugų vartotojai š. m. balandžio 7-14 d. susidūrė su nesklandumais peržiūrint teismo atsiųstus dokumentus, išspręstos.

  Linkime sėkmingo naudojimosi portalo teikiamomis paslaugomis.

 • Laikotarpiu nuo 12:00 val. iki 12:15 val. portalas bus nepasiekiamas

  Šiandien nuo 12:00 val. iki 12:15 val. bus diegiami portalo pataisymai, kuriais bus ištaisyti gautų dokumentų peržiūros ir sesijos laiko sutrikimai.

  Dėkojame už kantrybę.

 • Šalinamos portalo problemos

  Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt problemos, dėl kurių portalo paslaugų vartotojams š. m. balandžio 5-12 d. buvo sutrikęs informacinių pranešimų elektroniniu paštu siuntimas, yra išspręstos.

  Šiuo metu portalo paslaugų vartotojams gali pasitaikyti nesklandumų peržiūrint teismo atsiųstus dokumentus. Nustatytus sutrikimus šaliname (pašalinę šį sutrikimą informuosime portale).

  Atsiprašome už nepatogumus.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36