Svarbi informacija

 • TEISMŲ ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI

  Programinėmis priemonėmis tikrinant Lietuvos Respublikos teismų nuo 2019 m.  liepos 1 d. elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius dokumentus gaunamas klaidos pranešimas „Elektroninis parašas (su identifikatoriumi „SignatureElem_0“) neatitinka specifikacijos reikalavimų: algoritmo „SHA-1“ naudojimas po 2019-07-01 00:00:00 yra draudžiamas“. Toks pranešimas yra gaunamas, nes Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) elektroniniams dokumentams sudaryti naudojamas algoritmas neatitinka šiuo metu galiojančios Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimų. Pastebėtina, kad šis neatitikimas nepadaro elektroninio parašo, kuriuo pasirašytas elektroninis dokumentas, negaliojančiu.

  Nacionalinė teismų administracija pažymi, kad, nepaisant gaunamo pirmiau minėto klaidos pranešimo, teismų nuo 2019 m. liepos 1 d. sudaryti elektroniniai dokumentai su elektroniniais parašais yra galiojantys.

  Nacionalinė teismų administracija ėmėsi priemonių, jog būtų užtrikrintas tinkamas teismų rengiamų elektroninių dokumentų atitikimas teisės aktų reikalavimams.

 • Svarbus pranešimas

  Informuojame, kad portalo naudotojai, norėdami susipažinti su kai kuriais 2019 m. liepos 22 d. dokumentais, gali susidurti su klaidos pranešimu, kuriame nurodoma, kad dokumento parašas yra nevalidus.
  Lietuvos teismams yra žinoma, kad dėl sisteminių sutrikimų, dalies elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroniniai parašai susiformavo netinkamai ir, kad portalo naudotojai su šiais dokumentais susipažinti neturi galimybės. Jau imtasi priemonių į sistemą įkelti tinkamai pasirašytus dokumentus.
  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Informacija apie bylos tomų formavimą

  Informuojame, kad šiuo metu bylos tomų sudarymas gali užtrukti apie 6 valandas, todėl rekomenduojame tomų formavimą inicijuoti iš vakaro arba anksti ryte. Atsijungus nuo paskyros bylos apyrašo formavimas nenutrūksta.

  Jeigu bylos medžiaga reikalinga skubiai, visus byloje įkeltus dokumentus galite rasti bylos kortelėje esančiame skirtuke "Bylos dokumentai".

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • INFORMACIJA APIE SUTRIKIMUS 2019.05.07

  Informuojame, kad portalo naudotojai, norėdami susipažinti su 2019 m. gegužės 7 d. dokumentais, gali susidurti su klaidos pranešimu, kuriame nurodoma, kad dokumento parašas yra nevalidus.

  Lietuvos teismams yra žinoma, kad dėl laiko žymų tarnybos sutrikimų, dalies elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroniniai parašai susiformavo netinkamai ir, kad portalo naudotojai su šiais dokumentais susipažinti neturi galimybės. Jau imtasi priemonių į sistemą įkelti tinkamai pasirašytus dokumentus.

  Atsiprašome už nepatogumus.

 • Svarbus pranešimas

  Informuojame, kad dėl VĮ Registrų centro planuojamų atlikti informacinių sistemų atnaujinimo darbų, š. m. vasario 28 d., nuo 18 val., galimi laikini procesinių dokumentų pateikimo teismui naudojantis Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu e.teismas.lt trikdžiai. Plačiau žr. elektroninis.lt.

 • Gruodžio 14 d. gali nepavykti susisiekti telefonu

  Informuojame, kad š. m. gruodžio 14 d. galimi laikini ryšio sutrikimai skambinant Nacionalinei teismų administracijai.

  Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir esant skubiems klausimams dėl naudojimosi portalo e.teismas.lt funkcionalumais maloniai siūlome rašyti el. paštu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37